"Η ένταξη είναι ο εορτασμός της πολυμορφίας που τίθεται σε δράση"
-Ilene Schwartz