Η κοινοπραξία του έργου

OIC Poland Foundation

Το Ίδρυμα OIC Poland, από το 1991 ενεργεί για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νοτιοανατολική Πολωνία και ανήκει στην κορυφαία ομάδα εκπαιδευτικών οργανισμών στην περιοχή του Lublin. Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος OIC Poland είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών που απευθύνονται σε κατοίκους της περιοχής. Από το 2003, έχει εφαρμόσει περισσότερα από 150 διαφορετικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων όπως ESF, ERDF, 6th Framework Programme, Interreg IIIA και IIIC, LLP, Erasmus για νέους επιχειρηματίες ή το πρόγραμμα Erasmus +, που λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

https://www.oic.lublin.pl/


COMCY

Center for Competence Development Cyprus - Η COMCY ιδρύθηκε το 2014 στη Λευκωσία, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της παροχής συμβουλών. Το όραμά του οργανισμού είναι να προωθήσει τις κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες διαφόρων ομάδων-στόχων της κοινωνίας (άτομα, εμπειρογνώμονες, δικαιούχει και οργανισμοί) μέσω καινοτόμων λύσεων και μεθόδων κατάρτισης. Οι κύριες πτυχές της εμπειρίας και της εμπειρογνωμοσύνης της COMCY είναι:

  • προηγούμενη εμπειρία σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης (ΕΕ και εθνικό επίπεδο)
  • εμπειρογνωμοσύνη στους απαιτούμενους τομείς και επίπεδο αρμοδιοτήτων
  • πρόσβαση στις άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχους

https://www.comcy.eu/


OpenEurope
...

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών προγραμμάτων OpenEurope είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει άτυπες και μη τυπικές ευκαιρίες μάθησης στους νέους και στους εργαζομένους της νεολαίας και προωθεί τη συμμετοχή τους στην κοινοτική ζωή.

Ο σύλλογος στοχεύει στην παροχή πρόσβασης σε διδακτικό και μαθησιακό υλικό σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτιστική και λειτουργική ποικιλομορφία και στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού.

Ο σύλλογος OpenEurope είναι το πρώτο και μοναδικό σημείο στην επαρχία Tarragona του δικτύου της ΕΕ EURODESK και αποτελεί επίσης τη Διεθνή Υπηρεσία Κινητικότητας του Δημαρχείου, που παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους νέους και τους εργαζόμενους της νεολαίας.

https://www.openeurope.es/


...
Assisi International School

Το Ίδρυμα Patrizio Paoletti είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ένα ερευνητικό ίδρυμα στους τομείς της νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της διδακτικής.

Στόχος του είναι η προώθηση της ευημερίας και της ειρήνης με την καινοτομία των πιο ισχυρών μέσων αλλαγής και εκπαίδευσης, μέσω της διεξαγωγής ερευνών.

https://fondazionepatriziopaoletti.org/


...
XENION SCHOOL

Το Xenion Junior School ιδρύθηκε το 2014, με στόχο να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην κρατική εκπαίδευση στην Κύπρο. Το βασικό του έργο είναι να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους μαθητές του στον παγκόσμιο πολιτισμό της πολυπολιτισμικότητας, πολυγλωσσίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και κίνησης του 21ου αιώνα. Παρέχει έναν συνδυασμό ισχυρής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με ένα ευρύ φάσμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε υψηλή ποιότητα. Ενισχύει την ατομική ανάπτυξη σε σχέση με βασικές ικανότητες ζωής, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργικότητας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές ενθαρρύνονται και εξουσιοδοτούνται να είναι ενεργοί πολίτες και να αισθάνονται θετικά μέλη της κοινωνίας. Καλλιεργείται το αίσθημα ευθύνης και οι καθολικές αξίες που προωθούνται από εκπαιδευτικούς με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων και αρκετά χρόνια εμπειρίας στον εκπαιδευτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία θεωρούνται ως τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του οργανισμού. Υποστηρίζεται ένα σεβαστό σχολικό περιβάλλον καθώς πιστεύεται ότι έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα των μαθητών.

https://www.xenion.ac.cy/en


...
Zespol Szkol im. Unitow Podlaskich w Wohyniu

Zespol Szkol im. Η Unitow Podlaskich w Wohyniu είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το σχολείο χωρίζεται σε δύο επίπεδα: το νηπιαγωγείο περιέχει 180 μαθητές ηλικίας 3 έως 6 ετών και το δημοτικό σχολείο 270 μαθητές ηλικίας 7 έως 15 ετών, από τους οποίους 15 είναι ξένοι μαθητές, πρόσφυγες που ζουν στην κοινότητά. Υπάρχουν επίσης 36 εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με τους μαθητές. Αυτά τα έργα απευθύνονται συνήθως στην κοινότητά της περιοχής.

http://www.szkolawohyn.pl/

...