Αποτελέσματα Έργου

Όλα τα υλικά που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου αποσκοπούν στη διευκόλυνση της σχολικής ένταξης, τόσο των αλλοδαπών παιδιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο σχολείο της χώρας υποδοχής τους όσο και των παιδιών που επιστρέφουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους μετά από διαμονή στο εξωτερικό.

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύξαμε κατευθυντήριες γραμμές, μια σειρά εργαλείων και εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και m-learning, για να βοηθήσουμε τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.

...
ΜΟΝΤΈΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΉ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΣΤΟ ΕΓΧΏΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ

Το μοντέλο εργασίας με μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό στο γηγενές εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς για τη διευκόλυνση της δύσκολης εμπειρίας της μετανάστευσης - διαδικασίας προσαρμογής των παιδιών (6-14 ετών), την υποστήριξη σχολικών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους μαθητές και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης.

Συνεχίστε
...
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)

Το μοντέλο αφορά τη διαδικασία προσαρμογής των μαθητών και των οικογενειών τους στη νέα σχολική πραγματικότητα. Παρέχει πληροφορίες για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία: τους γονείς που πήραν την απόφαση να μετακομίσουν σε άλλη χώρα, τον διευθυντή του σχολείου υποδοχής, το διδακτικό προσωπικό και την τοπική κοινότητα. Περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την απόφαση των γονέων να μετακομίσουν μέχρι τους πρώτους μήνες του παιδιού στο νέο σχολείο. Το μοντέλο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εμπειρίες των εταίρων του προγράμματος.

Συνεχίστε
...
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΜΑΘΗΤΉ

Η εργαλειοθήκη κατάρτισης για την προσαρμογή των μαθητών είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολύτιμων πόρων ειδικά σχεδιασμένων για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή των δύο μοντέλων προσαρμογής (Μοντέλο 1 και Μοντέλο 2), να αναπτύξουν δεξιότητες και να εδραιώσουν μια νοοτροπία για την προώθηση ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς.

Συνεχίστε
...
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για εκπαιδευτικούς με έμφαση στη διευκόλυνση της σχολικής ένταξης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Θα υπάρξει μια σειρά σύντομων επιμορφώσεων που θα καλύψουν διάφορα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σύγχρονης σημασίας.

Συνεχίστε
...
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΜΆΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΊΣ ΜΑΘΗΤΏΝ

 διαδικτυακός χώρος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των γονέων για τη στήριξη των παιδιών τους στη διαδικασία αλλαγής σχολείων και προσαρμογής στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Παραδίδεται σε ελκυστική μορφή πολυμέσων. 

Συνεχίστε