„Włączenie jest celebracją różnorodności w praktyce”.
-Ilene Schwartz