...
School adaptability as the key to develop a child’s potential – School Adapt

Czym jest project SCHOOL ADAPT?

Wyświetl ulotkę
...
School adaptability as the key to develop a child’s potential – School Adapt

Czym jest project SCHOOL ADAPT?

Trifold

Aktualności

...
Wydarzenie upowszechniające we Włoszech
Czytaj
...
Wydarzenie upowszechniające na Cyprze
Czytaj
...
Wydarzenie upowszechniające w Hiszpanii
Czytaj
...
Wydarzenie upowszechniające w Wohyniu
Czytaj
...
Wydarzenie upowszechniające w Polsce
Czytaj
...
Ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu
Czytaj
...
Wydarzenia upowszechniające
Czytaj
...
Pilotaż Zestawu narzędzi szkoleniowych – Adaptacja uczniów
Czytaj
...
Pilotaż kursu e-learningowego dla nauczycieli „Zmieniające się perspektywy”
Czytaj
...
PILOTAŻ KURSU M-LEARNINGOWEGO DLA RODZICÓW
Czytaj
...
Szkolenie na Cyprze
Czytaj
...
Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy oraz Model pracy z uczniem przybywającym z zagranicy są już gotowe!
Czytaj
...
Prezentacja projektu School Adapt podczas konferencji w Lublinie
Czytaj
...
Dobre praktyki w Zespole Szkół z Wohynia
Czytaj
...
Krótkoterminowa wymiana grup uczniów
Czytaj
...
Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów projektu
Czytaj
...
ZESTAW NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH - ADAPTACJA UCZNIA
Czytaj
...
Trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu
Czytaj
...
ZMIANA PERSPEKTYWY: PLATFORMA E-LEARNINGOWA
Czytaj
...
SZKOLENIE M-LEARNINGOWE DLA RODZICÓW
Czytaj
...
Drugie międzynarodowe spotkanie projektu School Adapt
Czytaj
...
INFORMACJE O MODELACH
Czytaj
...
Spotkanie inauguracyjne
Czytaj