Produkty projektu

Wszystkie materiały opracowane w ramach projektu mają na celu wspomaganie procesu adaptacji szkolonej uczniów cudzoziemskich, jak również uczniów powracających do systemu edukacji w kraju ojczystym po pobycie za granicą.

W tym celu opracowaliśmy modele, zestaw narzędzi oraz materiały szkoleniowe w formie kursów e-learningowych i m-learningowych, aby wspierać rodziny, nauczycieli i szkoły.

...
MODEL PRACY Z UCZNIEM POWRACAJĄCYM Z ZAGRANICY DO RODZIMEGO SYSTEMU EDUKACJI

Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy do rodzimego systemu edukacji jest integracyjnym modelem edukacyjnym mającym na celu wspieranie trudnego doświadczenia jakim jest migracja i adaptacja dzieci (6-14 lat), pomoc integracyjnym społecznościom szkolnym oraz wszystkim uczniom, a także tworzenie efektywnego środowiska nauczania i uczenia się.

rozpocznij
...
MODEL PRACY Z UCZNIEM PRZYBYWAJĄCYM Z ZAGRANICY (ADAPTACJA OBCOKRAJOWCA)

Model odnosi się do procesu adaptacji uczniów i ich rodzin w nowej rzeczywistości szkolnej. Dostarcza informacji wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces: rodzicom, którzy podjęli decyzję o przeprowadzce do innego kraju, dyrektorowi szkoły przyjmującej, kadrze nauczycielskiej i społeczności lokalnej. Obejmuje wszystkie etapy od decyzji rodziców o przeprowadzce do pierwszych kilku miesięcy dziecka w nowej szkole. Model jest w dużej mierze oparty na doświadczeniach partnerów projektu.

rozpocznij
...
ZESTAW NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH - ADAPTACJA UCZNIA

Zestaw narzędzi szkoleniowych do adaptacji uczniów to kompleksowy zestaw cennych zasobów zaprojektowanych specjalnie w celu wspierania nauczycieli w stosowaniu dwóch modeli adaptacji (Model 1 i Model 2), rozwijania umiejętności i kształtowania sposobu myślenia w celu wspierania integracyjnego środowiska uczenia się.

rozpocznij
...
ZMIENIAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

ZMIENIAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY: PLATFORMA E-LEARNINGOWA dla nauczycieli ma na celu wspieranie integracji w nowym środowisku szkolnym uczniów cudzoziemskich oraz uczniów powracających z zagranicy. Dowiedzmy się więcej o edukacji międzykulturowej!

rozpocznij
...
M-LEARNING DLA RODZICÓW

przestrzeń online zawierająca materiały, wskazówki dla rodziców w celu wspierania swoich dzieci w procesie zmiany szkoły i adaptacji do nowego systemu edukacji. Zawierać będzie atrakcyjne, multimedialne treści e-learningowe.

rozpocznij