Informazioni

...

W ramach projektu School Adaptability opracowano kurs M-learning dla rodziców, mający na celu rozwijanie umiejętności rodziców (emigrujących do innego kraju lub powracających do kraju ojczystego po okresie pobytu za granicą) w zakresie pomocy dzieciom w przystosowaniu się do nowego systemu edukacji oraz do nowej, odmiennej językowo i kulturowo grupy rówieśniczej.

Proces został podzielony na trzy etapy, a każdy z nich na podtematy. Kroki te są następujące:

Krok 1: Przed opuszczeniem kraju (proces przejścia).
Etap 2: Po przyjeździe/rozpoczęciu nauki w nowej szkole (do pierwszego dnia szkoły).
Krok 3: Uczęszczanie do nowej szkoły (pierwsze tygodnie, miesiące).

Opracowany materiał składa się z infografik, materiałów do przemyśleń i krótkich filmów wideo dla każdego z podtematów. W sumie opracowano 21 infografik, szablonów do przemyśleń i filmów.

M-learning dla rodziców został ukończony i jest dostępny na stronie internetowej w językach wszystkich partnerów: https://schooladapt.eu/en/project-results.

Partnerzy rozpoczęli już pilotaż, do którego potrzebnych jest łącznie 120 rodziców pochodzących ze środowisk migracyjnych lub tych, którzy wrócili do swojego kraju po pobycie za granicą.

Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych materiały zostaną ulepszone, aby były bardziej odpowiednie dla grupy docelowej. Śledź nas w mediach społecznościowych, aby uzyskać aktualne informacje.


https://www.facebook.com/schooladaptabilityeu.