TRAINING TOOLKIT - PUPIL ADAPTATION

Głównym celem Zestawu Narzędzi jest połączenie dwóch autorskich Modeli w praktyczny sposób. Materiały edukacyjne mogą być wykorzystane jako kompleksowe szkolenie, w którym na początku znajdują się arkusze informacyjne i studia przypadku, aby następnie przejść do ćwiczenia konkretnych umiejętności i poznania różnych sposobów myślenia, a następnie krok po kroku korzystać z zestawu narzędzi, wykorzystując Modele. Na końcu znajdują się zasoby wspierające trenerów w szkoleniu innych nauczycieli w zakresie korzystania z Modeli.

Można także korzystać z wybranych części Zestawu Narzędzi, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi nauczycieli.

Zestaw narzędzi jest podzielony na 5 obszarów:

Wprowadzenie

Umiejętności

Sposób myślenia