„Włączenie jest celebracją różnorodności w praktyce”. Ilene Schwartz
-Ilene Schwartz