Produkty projektu

Wszystkie materiały, które zostaną opracowane w ramach projektu mają na celu wspomaganie procesu adaptacji szkolonej uczniów cudzoziemskich, jak również uczniów powracających do systemu edukacji w kraju ojczystym po pobycie za granicą.

W tym celu opracujemy wytyczne, zestaw narzędzi oraz materiały szkoleniowe w formie kursów e-learningowych i m-learningowych, aby pomóc rodzinom, nauczycielom i szkołom w realizacji tego celu.

...
MODEL PRACY Z UCZNIEM POWRACAJĄCYM Z ZAGRANICY DO RODZIMEGO SYSTEMU EDUKACJI

model ma na celu wsparcie szkół i rodziców w procesie adaptacji dziecka w nowej szkole (przed odejściem z poprzedniej i po przybyciu do nowej szkoły).

Download model 1 Download model 1 annexes
...
MODEL PRACY Z UCZNIEM PRZYBYWAJĄCYM Z ZAGRANICY (ADAPTACJA OBCOKRAJOWCA)

model ma na celu wsparcie szkół i rodziców w procesie adaptacji dziecka w nowej szkole (przed odejściem z poprzedniej i po przybyciu do nowej szkoły).

Download model 2 Download model 2 annexes
...
ZESTAW NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH - ADAPTACJA UCZNIA

materiały dla kadry szkoły ułatwiające wykorzystanie powyższych modeli w praktyce oraz stworzenie produktywnego i integracyjnego środowiska uczenia się w zróżnicowanej klasie. Zestaw zawierać będzie: dialogi symulacyjne, scenariusze szkoleń i inne materiały dydaktyczne.

rozpocznij
...
ZMIANA PERSPEKTYWY: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

dla przyszłych i obecnych nauczycieli którzy muszą zmierzyć się z różnorodnością w klasie. Platforma zawierać będzie cykl krótkich szkoleń na różne tematy związane z edukacją międzykulturową i jej współczesnym znaczeniem.

rozpocznij
...
SZKOLENIE M-LEARNINGOWE DLA RODZICÓW

przestrzeń online zawierająca materiały, wskazówki dla rodziców w celu wspierania swoich dzieci w procesie zmiany szkoły i adaptacji do nowego systemu edukacji. Zawierać będzie atrakcyjne, multimedialne treści e-learningowe.

rozpocznij