Αποτελέσματα Έργου

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του έργου στοχεύει στη διευκόλυνση της ένταξης στο σχολικό περιβάλλον, τόσο για τα ξένα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο για πρώτη φορά στη χώρα υποδοχής τους, όσο και για τα παιδιά που επιστρέφουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους αφού έχουν προηγουμένως ζήσει για κάποιο διάστημα στο εξωτερικό.

Κύριος σκοπός είναι να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις δράσεις και τους στόχους που αφορούν το έργο, μια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή διαδικτυακής και κινητής μάθησης , στα οποία θα συμμετάσχουν οικογένειες, δάσκαλοι και σχολεία. 

...
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

και προσαρμόζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.Το μοντέλο υποστηρίζει τα σχολεία και τους γονείς στην διαδικασία προσαρμογης του παιδιού (πριν και μετά την άφιξη). 

Download model 1 Download model 1 annexes
...
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)

Το μοντέλο υποστηρίζει τα σχολεία και τους γονείς στην διαδικασία προσαρμογης του παιδιού (πριν και μετά την άφιξη).

Download model 2 Download model 2 annexes
...
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΜΑΘΗΤΉ

χρήσιμα βοηθήματα για το εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών μοντέλων, καθώς και την δημιουργία ενός αποτελεσματικού και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακού περιβάλλοντος σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Θα περιέχει διαλόγους προσομοίωσης, σενάρια εκπαίδευσης και υλικό. 

Συνεχίστε
...
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

για εκπαιδευτικούς με έμφαση στη διευκόλυνση της σχολικής ένταξης για αλλόγλωσσους και επαναπατριζόμενους μαθητές. Θα υπάρχει μια σειρά σύντομης κατάρτισης για την κάλυψη διαφορετικών θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σύγχρονης σημασίας. 

Συνεχίστε
...
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΜΆΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΊΣ ΜΑΘΗΤΏΝ

 διαδικτυακός χώρος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των γονέων για τη στήριξη των παιδιών τους στη διαδικασία αλλαγής σχολείων και προσαρμογής στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Παραδίδεται σε ελκυστική μορφή πολυμέσων. 

Συνεχίστε